Home
 Profil
 Ponuka
 Fotogaléria
 Kontakt
Záhrada je pri daných trendoch riešenia podstatne náročnejšia na usporiadanie a súlad jednotlivých prvkov. Pri realizácii potrebujeme dosiahnuť účelnosť, s vysoko estetickou hodnotou. Prostredie dotvárame vhodnými výsadbami a esteticky vyváženými prvkami, čím ešte výraznejšie umocňujeme prednosti pobytu na otvorenom priestranstve. Pri úvahách o úprave vlastného exteriéru, alebo o vytvorení takéhoto priestoru na holom pozemku, je preto vhodné obrátiť sa na odborníkov. Sme tu preto, aby sme v tom pomohli.
S realizáciami záhrad rodinných domov máme dlhoročné skúsenosti. Spokojnosť zákazníka umocňujú naše skúsenosti s produkciou sadovníckeho materiálu, odborná znalosť požiadaviek jednotlivých rastlinných druhov na pôdne a klimatické podmienky.
©2003-2009 vivaxgarden. All right reserved. Dizajn a programovanie: